169

قرارداد بیمه اختیاری مسئولیت حمل کنندگان کالا

تاریخ آخرین به‌روزرسانی: 5 آذر 1397

این قرارداد بین شرکت سهامی بیمه تعاون به نشانی تهران خ قائم مقام کوچه ششم پ 22 به عنوان بیمه گر از یک طرف و حمل کنندگان داخل شهری وفق امضاء های الکترونیکی و یا قراردادهای امضاشده با اقرار تعیین پوشش ریسک بیمه ای از طریق سامانه به عنوان بیمه گذار از طرف دیگر با رعایت قانون بیمه مصوب سال 1316 در عرف بیمه گری ایران به شرح ذیل منعقد می گردد.

فصل اول- کلیات


ماده 1- موضوع قرارداد:

عبارت است از جبران خسارت ناشي از‌ مسئوليت‌ مدني حمل کننده در قبال‌ ارسال‌‌كنندگان‌ و يا صاحبان‌ كالا به‌ استناد باربرگهای ‌صادره‌ كه‌ در اثر تحقق‌ حوادث‌ تحت پوشش اين‌ قرارداد باشد‌ و حمل کننده حسب قوانین جاری کشور، مسئول‌ جبران‌ آنها شناخته‌ شود.

ماده ۲- تعاريف و اصطلاحات :

اصطلاحات زير صرف نظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشد در اين قرارداد با تعريف مقابل آن بكار رفته است:

1- بیمه گر: مؤسسه بيمه‌اي است كه با اخذ پروانه فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز به انجام عمليات بيمه در اين رشته بوده و مشخصات آن در قرارداد درج شده است.

2- حمل کننده: شخص حقیقی یا حقوقی اعم از راننده یا متصرف قانونی وسیله نقلیه داراي گواهینامه و پروانه فعالیت در زمینه حمل درون شهری (به استناد ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی) متناسب با وسیله حمل است كه در مقابل دريافت كرايه، حمل كالا از يك مبدا معين به مقصد معين را به عهده مي‌گيرد.

3- بيمه‌گذار: عبارت از حمل کننده ای كه مشخصات وي در سامانه درج شده و متعهد پرداخت حق بيمه بوده و مسئوليت مدني او به عنوان حمل کننده داخل شهری با امضاء الکترونیکی، بر اساس شرايط اين قرارداد بيمه شده است.

4- حق بيمه: وجهي است كه بيمه‌گذار در برابر اخذ پوشش و تعهدات بيمه‌گر به ترتيبي كه در قرارداد مشخص مي‌گردد، مي‌پردازد.

5- باربرگ: سند كاشف از حقوق مالكيت است كه جهت جابجايي محمولات شهری زميني که در سامانه ثبت گردیده است و شامل مواردی نظیر مشخصات محموله ، نام و آدرس گیرنده و فرستنده و مشخصات وسیله حمل در آن درج می گردد.

6- وسيله حمل:وسيله نقليه زميني اعم از جاده‌اي است كه طبق ضوابط مبادي قانوني ذيربط مجاز به حمل بار در كشور مي‌باشد.

۸- ارزش محموله: قيمت واقعي محموله تحت پوشش در مبداء است كه بر اساس اظهار صاحبان محموله یا حمل کننده در باربرگ درج شده و مبناي محاسبۀ حق‌بيمه و پرداخت خسارت است.

۹- سرقت كلي: چنانچه هنگام توقف وسيله حمل و يا در غياب راننده و يا از طريق راهزني و اقدام مسلحانه، محموله و وسيلۀ حمل، توأمان سرقت و از دسترس و اختيار راننده خارج شود سرقت كلي تلقي مي‌گردد.

۱۰- خيانت در امانت راننده: استعمال، تصاحب، تلف و يا مفقود نمودن عمدي محموله به قصد اضرار توسط راننده و كمك راننده‌اي كه كالا براي حمل و تحويل در مقصد به آنها سپرده شده است.

۱۱- جعل و تزوير اسناد: ساختن نوشته يا سند، ساختن مهر و يا امضاي اشخاص رسمي و غير رسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، اثبات يا سياه كردن اسناد و مدارك حمل به قصد تقلب در خريد بيمه توسط صاحب كالا، متصدي حمل و يا مباشرين آنها.

۱۲- مسئوليت مدني تحت پوشش: مسئوليت مدني حمل کننده مصرح در قانون مدنی و یا قانون مسئولیت مدنی با رعايت شرايط اين قرارداد.

ماده ۳- شروع و خاتمه تعهدات بيمه¬گر براي هر حمل:

پوشش بيمه پس‌ از تكميل‌ بارگيري‌ كالا در مبدأ و صدور باربرگ (هر كدام مؤخر باشد) آغاز مي¬شود و همزمان‌ با شروع‌ تخليه‌ در مقصد مندرج‌ در باربرگ‌ خاتمه‌ ‌مي‌‌يابد.

تبصره- در موارد خاص كه بر اساس ضوابط و مقررات حمل و نقل پيش از صدور باربرگ، حواله بارگيري توسط متصدي حمل صادر مي¬گردد، با موافقت قبلي بيمه‌گر پوشش بيمه از زمان تكميل بارگيري كالا آغاز مي شود.

ماده 4- مدت اعتبار قرارداد:

مدت‌ اعتبار اين‌ قرارداد با رعايت موارد زير يك‌ سال‌ شمسي‌ است‌ كه از ساعت 24 روز 1397/11/30 شروع و در ساعت 24 روز1398/11/30 منقضی می گردد. چنانچه هر يك‌ از طرفين‌ قرارداد حداقل ‌يك‌ ماه‌ قبل‌ از انقضاي مدت‌ اعتبار قرارداد، عدم‌ تمايل‌ خود را به‌ ادامه‌ قرارداد به‌ طرف‌ ديگر اعلام‌ ننمايد اين قرارداد براي سال بعد خود به خود تمديد خواهد شد.
1-پس‌ از انقضاي‌ مدت اعتبار قرارداد، تعهد طرفين‌ نسبت‌ به‌ كليه‌ محموله‌هايي كه باربرگ های آنها در مدت‌ اعتبار‌ قرارداد صادر شده است‌ ادامه‌ خواهد يافت‌.

ماده 5- نرخ حق بیمه:

1- مبلغ حق بيمه هر باربرگ (حمل) براي محموله هاي تا ارزش پنجاه میلیون ريال بدون پوشش تخلیه و بارگیری معادل 13،000ریال می باشد.
2- مبلغ حق بیمه مازاد بر ارزش پنجاه میلیون ریال بدون پوشش تخلیه و بارگیری با نرخ 0.35 درهزار و با پوشش تخلیه و بارگیری با نرخ 0.5 در هزار محاسبه می گردد.
3- در مورد محموله های تخم مرغ، تلویزیون ال سی دی، کامپیوتر لپ تاپ و خودرو نرخ حق بیمه به دو برابر افزایش خواهد یافت.
4- بيمه‌گذار موظف‌ است‌ ماليات‌ و يا عوارضي‌ كه‌ طبق‌ قوانين‌ و يا مقررات‌ در ارتباط با اين ‌قرارداد ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ است‌ را در هر مورد محاسبه‌ و علاوه‌ بر حق‌ بيمه‌ متعلقه‌ پرداخت‌ نمايد.

فصل دوم- وظايف بيمه گذار


ماده 6- بيمه‌گذار موظف است‌:

1- بیمه گذار باید در پاسخ به پرسش‌هاي مكتوب بيمه‌گر همه اطلاعات مربوط به موضوع بيمه را با رعايت دقت و صداقت در اختيار وي قرار دهد. اگر بيمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌هاي مكتوب بيمه‌گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا عمداً بر خلاف واقع اظهاري بنمايد قرارداد باطل خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده است هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوه پرداختي بيمه‌گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمه‌گر مي‌تواند مانده حق‌بيمه را نيز مطالبه نمايد. حكم اين بند حسب مورد براي هر حمل حاكم خواهد بود.
2- بیمه گذار باید براي ثبت و ارائه اطلاعات مورد نياز بيمه‌گر از نرم‌افزارهاي مورد تاييد وي استفاده نمايد. هزينه تهيه، نصب و پشتيباني نرم‌افزار به عهدۀ بيمه‌گر خواهد بود.
3- بیمه گذار باید براي‌ همه‌ كالاهايي كه در‌ مدت اعتبار قرارداد حمل مي‌كند باربرگ صادر‌ و مسئوليت‌ خود را در قبال‌ ارسال‌كنندگان‌ و يا صاحبان‌ آنها تحت اين‌ شرايط، بيمه‌ نمايد.
4- بیمه گذار باید ارزش‌ واقعی محموله‌ و ميزان‌ ‌حق‌بيمه‌ را در باربرگ درج‌ كند. در غیر اینصورت وفق قانون بیمه عمل خواهد شد. در صورتی که ارزش بار بیش از 2،000،000،000 (دو میلیارد) ريال باشد مراتب را جهت بازدید به بیمه گر اعلام و نامه کتبی موافقت ایشان را دریافت نماید، در غیر اینصورت حداکثر تعهد بیمه گر بیش از دو میلیارد ريال نخواهد بود. بدیهی است بیمه گر در خصوص انجام یا عدم انجام بازدید مختار خواهد بود.
5- فهرست‌ كليه‌ باربرگ‌‌هاي‌ صادره‌ را با ذكر شماره رهگیری، مبدأ، مقصد، نوع‌ و ارزش‌ محموله‌، ميزان‌ ‌حق‌بيمه‌ به صورت الكترونيكي براي‌ ‌بيمه‌گر ارسال و ‌حق‌بيمه‌ مربوط به‌ باربرگ ‌هاي‌ صادره‌ را حداكثر تا هفت روز پس از تاريخ صدور باربرگ به‌ ‌بيمه‌گر پرداخت‌ نمايد. در صورت عدم امكان ارسال الكترونيكي اطلاعات، بيمه‌گذار موظف است به ترتيبي كه بيمه‌گر تعيين مي كند مدارك فيزيكي فوق‌الذكر را ارسال نمايد. چنانچه‌ ‌بيمه ‌گذار به ترتيب مقرر در اين‌ بند مشخصات‌ باربرگ ‌‌هاي‌ صادره‌ را اعلام‌ نكند يا ‌حق‌بيمه‌ مربوط را ظرف‌ مدت‌ تعيين‌شده‌ نپردازد ‌بيمه‌گر مي‌تواند از پرداخت قسمتي و يا كل خسارت خودداري نمايد.
6- در ذيل‌ حواله‌ بار، مشخصات‌ راننده‌ شامل‌ نام‌ و نام‌ خانوادگي، شماره‌ دفترچه‌ كار، شماره‌گواهي‌نامه و كارت وسيله حمل و بيمه‌نامه‌، نشاني‌ محل‌ سكونت‌ و شماره‌ تلفن‌ وي‌ را درج‌ نمايد.
7- سوابق‌ باربرگ‌ صادرشده در مدت اعتبار قرارداد را حداقل‌ تا يك‌ سال‌ از تاريخ صدور نزد خود نگهداري‌ نمايد‌ و هر زمان‌ كه ‌بيمه‌گر درخواست‌ نمايد، اطلاعات‌ مورد نياز را دراختيار وي‌ قرار دهد.
8- مراقبت‌‌هاي‌ لازم‌ را كه‌ هر كس‌ عرفاً از منافع‌ خود به‌ عمل‌ مي‌آورد نسبت‌ به‌ محموله‌ و حفظ حقوق‌ و منافع‌ بيمه‌گر به‌ عمل‌ آورد و كالاي مورد‌ حمل‌ را در مسيرهاي‌ مجاز و متعارف، بارعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ حمل‌ و نقل‌ داخلي‌ در مدت‌ زمان‌ متعارف‌ حمل‌ و به‌ مقصد برساند.
9- در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ موارد زير را رعايت‌ نمايد:

12-1- مراتب‌ را در اولين‌ فرصت‌ و حداكثر تا پنج‌ روز كاري بعد از تاريخ‌ اطلاع‌ از وقوع حادثه به‌ بيمه‌گر اطلاع دهد و همكاري لازم را براي بازديد و ارزيابي خسارت به عمل آورد.
12-2- حمل کننده نبايد بدون موافقت بيمه‌گر در مورد مسئوليت‌هايي كه تحت پوشش اين قرارداد است، تعهدي به عهده گيرد و يا وجهي بپردازد مگر اينكه انجام اين اقدام مورد موافقت بيمه‌گر قرار گرفته باشد.
12-3- بدون‌ اطلاع‌ و موافقت‌ كتبي بيمه‌گر، تغييري‌ در وضعيت‌ محموله خسارت‌ ديده به‌ عمل‌ نياورد مگر اقدامات‌ و تغييراتي‌ كه‌ براي‌ نجات‌ كالا و جلوگيري‌ از توسعه‌ خسارت‌ ضروري ‌است‌ و عرفاً بايد انجام‌ شود.
12-4- در صورت‌ دريافت‌ هرگونه‌ اوراق قضايي در خصوص‌ مسئوليت ‌تحت‌ پوشش‌ اين‌ قرارداد، در اسرع وقت به بيمه گر اطلاع دهد.
13. اصل‌ اسناد و مدارك‌ زير را در اسرع‌ وقت‌ به‌ بيمه‌گر تسليم‌ نمايد:
13-1- گزارش‌ مقامات‌ انتظامي‌ محل‌ وقوع‌ حادثه (در صورت وجود).
13-2- باربرگ‌ و صورت‌ مشخصات‌ محموله‌.
13-3- فاكتور خريد محموله‌ يا هر گونه‌ مدارك‌ معتبر ديگري‌ كه‌ دال‌ بر تعيين‌ ارزش ‌محموله‌ باشد در صورت عدم ارايه مدارك فوق ارزش‌ كالاي‌ مشابه‌ در مبدأ ودرزمان حمل‌، مبناي‌ محاسبه‌ قرار خواهد گرفت‌.
13-4- هرگونه‌ مدركي كه بيانگر ادعاي‌ خسارت‌ از طرف‌ ارسال كننده يا صاحب كالا باشد.

برای مشاهده فهرست مراکز دریافت خسارت اینجا کلیک نمایید.

3. فصل سوم - تعهدات بيمه‌گر


ماده 7- بيمه‌گر طبق‌ شرايط اين‌ قرارداد‌ متعهد جبران‌ خسارت‌هايي‌ است‌ كه‌ در نتيجه‌ وقوع‌ هريك از حوادث تحت پوشش مانند حوادث زير به‌ محمولات‌ مورد بيمه وارد شود و مسئوليت‌ جبران‌ آن‌ به‌ عهده‌ بيمه‌گذار باشد.
۱- تصادف‌ و واژگوني و سقوط‌ وسيله‌ حمل و يا برخورد محموله با ساير اشيا اعم از ثابت يا متحرك.
۲- پرتاب‌شدن‌ محموله از روي‌ وسيله‌ حمل.
۳- آتش‌سوزي‌‌ و يا انفجار محموله.
۴- سرقت‌ كلي محموله با وسيله حمل.
5-خسارت به محموله حین تخلیه و بار گیری در صورت اخذ پوشش و پرداخت حق بیمه توافق شده.

تبصره- در مواردي كه وقوع حادثه منجر به خسارت ناشي از استعمال مواد مخدر و روانگردان توسط راننده و يا كمك راننده باشد بيمه‌گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت.

ماده 8-بيمه‌گر در هر يك از موارد زير تا بيست‌ درصد تعهدات‌ خود متعهد جبران‌ هزينه‌‌هاي‌ زير است مشروط بر آنكه مجموع خسارت پرداختي و هزينه‌هاي موضوع اين ماده از حداكثر تعهد بيمه‌گر بيشتر نشود:

۱- هزينه‌‌هاي‌ لازم‌ و متعارف‌ براي‌ نجات‌ كالا و جلوگيري‌ از توسعه‌ خسارت‌ پس‌ از وقوع ‌حوادثي‌ كه‌ جبران‌ زيان‌ آنها‌ در تعهد بيمه‌گر باشد.

۲- هزينه‌ متعارف دادرسي‌ و دفاع‌ از ‌بيمه‌گذار در مراجع‌ قضايي‌ كه‌ در ارتباط با خطرات‌ بيمه‌ شده‌ پرداخت شده‌ باشد.

ماده 9-بيمه‌گر موظف‌ است‌ ظرف‌ پانزده روز پس‌ از دريافت‌ مدارك‌ لازم‌ خسارت را پرداخت نمايد.

فصل چهارم- موارد خارج از تعهد بيمه‌گر


ماده 10- خسارت‌هاي مستثني شده: جبران‌ خسارت‌ها يا هزينه‌هايي كه‌ به‌ طور مستقيم‌ و يا غيرمستقيم‌ در نتيجه‌ عوامل‌ زير به‌ كالاي مورد ‌حمل‌ وارد آمده‌ باشد در تعهد بيمه‌گر نيست ‌مگر آنكه به‌نحو ديگري توافق شده باشد:

۱- حوادث طبيعي مانند سيل‌، طوفان‌، زلزله‌، آتش‌فشان‌.
۲- خسارت‌ هنگام‌ تخليه‌ و بارگيري‌ مگر در صورت خرید پوشش آن
۳- جعل‌ و تزوير اسناد و خيانت‌ در امانت‌ و هر نوع‌ عمل‌ عمد يا مجرمانه‌ راننده‌ و يا كمك‌ راننده‌ وسيله‌ حمل.
۴- ريزش‌، روندگي و آب‌ديدگي محموله‌، مگر اين‌ كه ناشي از خطرات مورد تعهد در قرارداد باشد.
۵- سرقت كلي محموله بدون سرقت وسيله حمل.
۶- سرقت قسمتي از محموله.
۷- هزينه هاي نجات و دادرسي بيش از بيست درصد مازاد بر تعهدات تحت پوشش.

ماده 11- خسارت‌هاي غيرقابل جبران: جبران خسارت در اين موارد در تعهد بيمه‌گر نخواهد بود:

۱- جعل اسناد و خيانت‌ در امانت‌ و هر نوع‌ عمل‌ عمد يا مجرمانه‌ بيمه‌گذار و كاركنان‌ و نمايندگان‌ وي‌ (رانندگان و كمك رانندگان جزء كاركنان بيمه گذار محسوب نمي‌شوند)
۲- جنگ‌، شورش‌، اعتصاب‌، بلوا، ضبط و مصادره.
۳- تشعشعات‌ راديواكتيو و فعل ‌و انفعالات‌ هسته‌اي‌.
۴- عيب‌ ذاتي‌ و يا خودبخودسوزي‌ كالاها.
۵- عدم‌النفع‌ و كاهش‌ ارزش‌ كالاها.
۶- حمل‌ كالاهاي‌ قاچاق‌ و غيرمجاز و خسارت وارده به آنها.
۷- نداشتن گواهينامه متناسب براي رانندگي وسيله حمل.
۸- كاهش‌ طبيعي‌ وزن‌ محموله‌.
۹- سرقت‌ قسمتي‌ از محموله مگر آنكه ناشي از حادثه تحت پوشش منجر به مصدوميت يا فوت راننده بوده باشد.

فصل پنجم- ساير موارد


ماده ۱2-نحوۀ فسخ‌ قرارداد: هر يك‌ از طرفين‌ مي‌توانند با اعلام‌ كتبي‌ و مهلت‌ 15 روزه به‌ طرف‌ مقابل‌، قرارداد را فسخ ‌نمايند.

ماده ۱3- خسارت‌ سهم‌ ‌بيمه‌گذار: در خسارت ناشي از سرقت كلي محموله با وسیله حمل جبران حداکثر 20 درصد خسارت قابل پرداخت‌ به‌ عهده‌ حمل کننده خواهد بود و بايد توسط وي به صاحب كالا پرداخت گردد.

ماده ۱4- حق‌ جانشيني: ماده ۱4- حق‌ جانشيني: بيمه‌گر درحدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم‌مقام حمل کننده خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامي كند كه منافي با حق مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته مي‌شود.

تبصره‌- حق‌ جانشيني‌ در مورد خسارت‌‌هاي‌ غيرعمدي‌ ناشي‌ از تقصير يا قصور حمل کنندگان بيمه‌گذار اعمال ‌نخواهد شد.

‌ماده 15- نحوه‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات: هرگونه‌ اختلاف‌ ناشي‌ از تعبير، تفسير و يا اجراي‌ اين‌ قرارداد، در صورتي‌ كه‌ از طريق‌ مذاكره‌ حل‌ وفصل‌ نشود به‌ كارشناس‌ مرضي‌الطرفين ارجاع‌ خواهد شد و رأي‌ كارشناس‌ مزبور قطعي‌ و براي‌ طرفين‌لازم‌الاتباع‌ است‌. در صورتي‌ كه‌ طرفين‌ در مورد انتخاب‌ كارشناس‌ مرضي‌الطرفين به‌ توافق‌ نرسند، موضوع‌ به‌ هيأت‌كارشناسي‌ كه‌ به‌ نحو زير انتخاب‌ خواهد شد ارجاع‌ مي‌گردد:

۱- هر يك‌ از طرفين‌ يك‌ نفر كارشناس‌ اختصاصي‌ تعيين‌ و به‌ طرف‌ ديگر معرفي ‌مي‌نمايد.
۲- كارشناسان‌ اختصاصي‌ قبل از بحث‌ دربارة موضوع‌ مورد اختلاف‌ به‌ اتفاق،‌ كارشناس‌ديگري‌ را به‌ عنوان‌ سركارشناس‌ انتخاب‌ خواهند نمود.
۳- رأي‌ هيأت‌ كارشناسي‌ با اكثريت‌ آرا معتبر و براي‌ طرفين‌ لازم‌الاتباع‌ خواهد بود.
۴- درصورتي‌ كه‌ هر يك‌ از طرفين‌ تا سي روز بعد از انتخاب‌ و معرفي‌ كارشناس‌ طرف‌مقابل‌، كارشناس‌ اختصاصي‌ خود را تعيين‌ نكند و يا كارشناسان‌ اختصاصي‌ تا سي روز در مورد تعيين‌ سركارشناس‌ به‌ توافق‌ نرسند هر يك‌ از طرفين مي‌توانند حسب‌ مورد از دادگاه‌ ذي‌صلاح‌ درخواست‌ تعيين‌ كارشناس‌ يا سركارشناس ‌بنمايد.
۵- هر يك‌ از طرفين‌ در شروع‌ رسيدگي‌، حق‌الزحمه‌ كارشناس‌ اختصاصي‌ خود و پنجاه‌ درصد از حق‌الزحمه‌ سركارشناس‌ را پرداخت‌ خواهند كرد و در خاتمه‌ تمام‌ هزينه‌‌هاي‌ كارشناسي‌ به‌ عهده‌ طرفي‌ خواهد بود كه‌ رأي‌ به‌ زيان‌ او صادر مي‌گردد.

‌ماده 16- مواردي كه در اين قرارداد ذكر نشده است ‌بر اساس قانون بيمه،‌ عرف بيمه و ساير قوانين جاري كشور جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد شد.

‌ماده 17- طرف دوم به غیر آنچه که در این قرارداد صراحتاً لحاظ گردیده، مسئولیتی در قبال بیمه گر و بیمه-گذار در این قرارداد نخواهد داشت.

‌این قرارداد در 5 فصل، 17 ماده و 5 تبصره و در دو نسخه که هر دو نسخه حکم واحد را دارند تنظیم و امضاء گردید.

لطفا صبر کنید...