راهنمای صفحه

پس از صدور باربرگ و دریافت کدرهگیری، باید در هنگام شروع بارگیری بار، دکمه «شروع حمل بار» را انتخاب کنید. پس از رسیدن به مقصد نیز باید مجدد به این صفحه مراجعه کرده و دکمه «پایان حمل بار» را انتخاب کنید. نکته : در هنگام انتخاب دکمه «شروع حمل بار» و دکمه «پایان حمل بار»، GPS تلفن همراه را روشن کنید. نکته : باربرگی که برای آن «شروع حمل بار» و دکمه «پایان حمل بار» را ثبت نکرده باشید، یعنی این بار جابجا نشده است.

آیا ناوگان دارای پلاک منطقه آزاد است؟
ردیف تاریخ ساعت کد ملی راننده خودرو شماره رهگیری راننده ثبت وضعیت
آیا ناوگان دارای پلاک منطقه آزاد است؟
پلاک آزاد
ردیف تاریخ ساعت تاریخ حمل ساعت حمل کد ملی راننده شماره رهگیری زمان سپری شده ثبت وضعیت
لطفاصبرکنید...