معرفی سامانه باربرگ

1-1- باربرگ (حقیقی/حقوقی)
در این قسمت می‌توانید با وارد کردن مشخصاتی از قبیل فرستنده، گیرنده، راننده، خودرو، مشخصات کالا، بیمه بار، مبدا بارگیری، مقصد تخلیه، کرایه حمل، سند حمل را ثبت و صادر نمایید. همچنین قابلیت افزودن فرستنده/گیرنده و یا راننده/ خودرو منتخب در سامانه وجود دارد.
1-2- باربرگ روزانه در این قسمت می‌توانید با وارد کردن مشخصات خودرو، راننده، منطقه فعالیت و کرایه بار، نسبت به ثبت سند حمل روزانه اقدام نمایید.
1-3- کیف پول اعتباری در این قسمت می‌توانید موجودی حساب کاربری خود را ببینید و در صورت نیاز اعتبار حساب کاربری خود را افزایش دهید.
1-4- تاریخچه اسناد حمل در این قسمت می‌توانید، تمامی باربرگ‌های حقیقی/ حقوقی، روزانه و پیش‌نویس‌های ثبت شده خود را مشاهده نمایید و در صورت نیاز در میان آن ها به جستجو بپردازید.
1-5- مشاهده سهمیه سوخت در این قسمت می‌توانید سهمیه سوخت تخصیص داده شده و مصرف شده را به تفکیک هر ماه و هر خودرو مشاهده نمایید.
1-6- نظرسنجی در این قسمت می‌توانید جهت ارتقا نرم افزار و بهبود فرایند کاری نسبت به پاسخ‌دهی به سوالات نظرسنجی اقدام نمایید.

لطفاصبرکنید...