گام اول . مشخصات فرستنده

راهنمای صفحه

در این صفحه باید اطلاعات فرستنده را وارد نمایید مواردی که با علامت * مشخص شده اند ورود اطلاعات آن الزامی است پس از وارد نمودن اطلاعات فرستنده می توانید با زدن بر روی نماد ستاره آن را به فهرست فرستنده های منتخب اضافه کنید با انتخاب دکمه می توانید فرستنده مورد نظر خود را از فهرست منتخب، برگزینید.


گام دوم . مشخصات گیرنده

راهنمای صفحه

در این صفحه باید اطلاعات گیرنده را وارد نمایید مواردی که با علامت * مشخص شده اند ورود اطلاعات آن الزامی است پس از وارد نمودن اطلاعات گیرنده، می توانید با زدن بر روی نماد ستاره آن را به فهرست گیرنده های منتخب اضافه کنید با انتخاب دکمه می توانید گیرنده مورد نظر خود را از فهرست منتخب، برگزینید.

گام سوم . مشخصات راننده و خودرو

راهنمای صفحه

در این صفحه باید اطلاعات راننده و خودرو را وارد نمایید تنها کافیست کد ملی راننده و پلاک خودرو را وارد نموده بر روی دکمه «مشاهده مشخصات» کلیک کنید توجه داشته باشید، راننده ای که کد ملی آن را وارد می کنید، باید درخواست صدور پروانه اشتغال داده باشد. برای بررسی وضعیت پروانه اشتعال راننده اینجا کلیک کنید توجه داشته باشید، خودرویی که پلاک آن را وارد می کنید، باید پروانه فعالیت داشته باشد برای بررسی پروانه فعالیت خودرو اینجا کلیک کنید پس از وارد نمودن اطلاعات راننده یا خودرو ، می تواند با زدن بر روی نماد ستاره آن را به فهرست راننده ها یا خودرو های منتخب اضافه کنید با انتخاب دکمه افزودن می توانید راننده یا خودرو مورد نظر خود را از فهرست منتخب، برگزینید

گام چهارم . مشخصات کالا و بار

راهنمای صفحه

در این صفحه باید اطلاعات کالاهایی را که حمل می شوند، وارد نمایید اگر بار شامل بیش از یک کالا است، پس از وارد نمودن اطلاعات کالای اول، دکمه «افزودن کالا» را انتخاب نمایید. پس از انتخاب این دکمه کالای وارد شده به فهرست کالاهای موجود در بار افزوده شده و می تواند اطلاعات کالای بعدی را وارد نمایید. توجه داشته باشید که حداکثر تا 5 کالا می توانید در بار خود ثبت نمایید توجه: بیمه بار همواره اعمال خواهد شد و قابلیت غیر فعال شدن ندارد توجه: ارزش تقریبی بار را به « ریال » وارد نمایید


ردیف نام کالا انتخاب ویرایش حذف


ریال

گام پنجم . مبدا بارگیری

راهنمای صفحه

در این صفحه باید اطلاعات مبدا حمل بار را وارد نمایید وارد نمودن مواردی که با علامت ستاره * مشخص شده اند، الزامی است پس از وارد نمودن اطلاعات مبدا بارگیری می توانید با زدن بر روی نماد ستاره آن را به فهرست آدرس های منتخب اضافه کنید با انتخاب دکمه می توانید مبدا مورد نظر خود را از فهرست آدرس های منتخب، برگزینید


گام ششم . مقصد تخلیه

راهنمای صفحه

در این صفحه باید اطلاعات مقصد حمل بار را وارد نمایید وارد نمودن مواردی که با علامت ستاره * مشخص شده اند، الزامی است پس از وارد نمودن اطلاعات مقصد تخلیه بار، می توانید با زدن بر روی نماد ستاره آن را به فهرست آدرس های منتخب اضافه کنید با انتخاب دکمه می توانید مقصد مورد نظر خود را از فهرست آدرس های منتخب، برگزینید


گام هفتم . کرایه و صدور سند حمل

راهنمای صفحه

در این صفحه اطلاعات کرایه، پیش کرایه و پس کرایه را وارد نمایید هزینه های صدور باربرگ حقیقی و مجموع هزینه قابل پرداخت، در کادر سمت چپ نمایش داده شده است در صورتی که بعدا می خواهید دوباره باربرگی مشابه همین باربرگ صادر کنید، دکمه «ذخیره سند در پیش نویس» را انتخاب نماید. با انتخاب این دکمه، این باربرگ در پیش نویس اسناد حمل ذخیره شده و مجددا می تواند آن را ویرایش و صادر نمایید با انتخاب دکمه ثبت سند، هزینه صدور باربرگ از اعتبار شما کسر می شود

ریال
ریال
ریالریال
ریال
ریال
ریال

ریال

پیش نویس

راهنمای صفحه

در این صفحه خلاصه مشخصات سند حمل فهرست شده است لطفا قبل از صدور باربرگ، از صحت اطلاعات وارد شده مطمئن گردیده، سپس دکمه «صدور باربرگ» را انتخاب نمایید اگر اطلاعات وارد شده اشتباه است، دکمه «بازگشت» را انتخاب نموده و اطلاعات مورد نظر را اصلاح نمایید این باربرگ پس از صدور، امکان لغو یا ویرایش ندارد. همچنین با صدور باربرگ هزینه های صدور آن از اعتبار شما کسر خواهد شد

خلاصه مشخصات سند حمل
رسید سند حمل بار


سند حمل بار خودروی از مبدا
به مقصد برای حمل بار تحویل به آقا / خانم صادر گردید.


لطفاصبرکنید...