گام اول . درج پلاک ، کد ملی راننده ، تاریخ و منطقه فعالیت
راهنمای صفحه

باربرگ روزانه باربرگی است که مدت زمان اعتبار آن 24 ساعت می باشد و برای یک ناوگان صادر می شود برای دریافت باربرگ روزانه ، باید پلاک خودرو ، کد ملی راننده ، تاریخ و منطقه مورد نظر برای فعالیت را وارد نمایئد توجه داشته باشید که ثبت چندین منطقه فعالیت برای هر باربرگ روزانه امکان پذیر است برای اضافه کردن منطقه فعالیت جدید ، بر روی دکمه "افزودن منطقه فعالیت" کلیک نمایید

شماره پلاک ناوگان خود را وارد نمایید:

پلاک آزاد

تاریخ فعالیت خود را انتخاب کنید:

کد ملی راننده را وارد کنید:

باربرگ روزانه خودرو با شماره پلاک در تاریخ
برای فعالیت در ثبت گردید


تاریخ:
ساعت: 14:23
کد رهگیری
لطفاصبرکنید...