راهنمای صفحه

در این قسمت می‌توانید با وارد کردن مشخصاتی از قبیل فرستنده، گیرنده، راننده، خودرو، مشخصات کالا، بیمه بار، مبدا بارگیری، مقصد تخلیه، کرایه حمل، سند حمل را ثبت و صادر نمایید. همچنین قابلیت افزودن فرستنده/گیرنده و یا راننده/ خودرو منتخب در سامانه وجود دارد. 1-2- باربرگ روزانه در این قسمت می‌توانید با وارد کردن مشخصات خودرو، راننده، منطقه فعالیت و کرایه بار، نسبت به ثبت سند حمل روزانه اقدام نمایید. 1-3- کیف پول اعتباری در این قسمت می‌توانید موجودی حساب کاربری خود را ببینید و در صورت نیاز اعتبار حساب کاربری خود را افزایش دهید.


لطفاصبرکنید...